TR DE
EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Erasmus

ERASMUS Programı;  Yükseköğrenimde öğrenci ve öğretim elemanı odaklı   ‘’Life Long Learning’’ Programıdır. Amacı, Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak, yükseköğretim kurumları arası işbirliğini geliştirmek ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469-1536) almıştır.


Erasmus programı belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Erasmus programı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Liechtenstein ) ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti gerçekleştirebilmek için taraflardan birinin Avrupa Birliği üye ülke olması gerekmektedir. Türkiye programda aday ülke olarak yer aldığı için, partner kurumun mutlaka Avrupa Birliği üye ülkesinden olması gerekmektedir.
Mütercim- Tercümanlık Bölümümüz bu kapsamda Almanya’da Çeviribilim alanında çalışan üniversitelerde Erasmus antlaşmaları imzalamıştır ve öğrencileri bu kapsamda 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerde yurtdışına eğitim amacıyla göndermektedir.

 

Şimdiye kadar anlaşmalı olduğumuz üniversiteler aşağıda belirtilmiştir:

  • Universität Hildesheim (Institut für Interkulturelle Kommunikation): 

http://www.uni-hildesheim.de/fb3/institute/ikk/

  • Fachhochschule Köln (Institut für Translation und Mehrsprachige Kommunikation)

http://www.f03.fh-koeln.de/fakultaet/itmk/

  • Johannes Gutenberg Universität Mainz (Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft)

http://www.fask.uni-mainz.de/

  • Universität Potsdam (Institut für Germanistik)

http://www.uni-potsdam.de/germanistik/

  • Universität Paderborn (Institut für Germanistik)

http://www.uni-paderborn.de/#

  • Universität Leipzig (IALT)

http://ialt.philol.uni-leipzig.de/start/

 

 

web tasarım web tasarım izmir web sitesi