Dil - Langauge - Sprache: Türkçe - Deutsch - English

 

 
Araştırma

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü başta Çeviribilimi olmak üzere Dilbilimi ve Kültürbilimi alanlarında uluslararası konferanslarda, araştırma projelerinde ve diğer bilimsel çalışmalarda yoğun bir araştırma faaliyeti sürdürmektedir. Çeviribilimin yeni çalışma alanı olan çevirmenler araştırmaları (özellikle FASK- Germanistik Enstitü Ortağımız ile) ve görsel-işitsel çeviri hakkındaki çalışmalar da bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.  
Aşağıda bulunan yayınlardan da anlaşılacağı üzere bölümümüz yurtiçinde ve yurtdışında yazılı ve sözlü çeviribilimi alanında yoğun ve başarılı çalışmalar sergilemiştir. 


Bölüm öğretim üyelerinin yayınları ve araştırma alanları:

Prof. Dr. Faruk YÜCEL
* Çeviri Araştırmaları
* Edebi Çeviri
* Çeviri Eleştirisi
* Karşılaştırmalı Edebiyat

Doç. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ
* Çeviri Araştırmaları
* Karşılaştırmalı Çeviribilim (Türkçe-Almanca)
* Özel Alan Çevirisi
* Özne Odaklı Çeviri Araştırması

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT
* Sesli Betimleme ve Görsel-İşitsel Çeviri
* Edebi Çeviri
* Çeviri Eleştirisi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS
* Çeviri Eğitimi
* Edebi Çeviri
* Sözlü Çeviri
* Karşılaştırmalı Edebiyat

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Selin ERKUL YAĞCI
* Çeviri Kuramı
* Çeviri Tarihi
* Alımlama Çalışmaları ve Çevir

Öğr. Gör. Dr. Mine ÇANKAYA
* Sözlü Çeviri
* Bilimsel Çeviri
* Çeviri Sosyolojisi
Öğr. Gör. Dr. Kerem DEMİRTAŞ
* Tiyatro Çevirisi
* Görsel İşitsel Metinler Çeviri
* Edebiyat Çevirisi
Öğr. Gör. Dr. Ceyda ÖZMEN
* Çeviri Tarihi
* Dergi Çalışmaları
* Film Çalışmaları
Araş. Gör. Selahattin KARAGÖZ
* Transmedya
* Yerelleştirme
* Bilgisayar Destekli Çeviri

 

Yayınlar Çeviriler

Yücel, Faruk (2007): Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 9752982891
 • ISBN-13: 978-9752982895

* İçindekiler

Öncü, Mehmet Tahir (Çeviren): Das Osmanische Reich und Metternichs Politik. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin. 2014 [orj.:Tuncer, Hüner: Metternich'in Osmanlı Politikası (1815-1848)]

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3732900473
 • ISBN-13: 978-3732900473

 

Yücel, Faruk (2013): Ötekinin Gözünden Orhan Pamuk. Beyaz Kale’yi Çevirmek, İstanbul: Aylak Adam Kültür ve Sanat Yayıncılık.
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 605484914X
 • ISBN-13: 978-6054849147

* İçindekiler

Öncü, Mehmet Tahir (Çeviren): Philip S.'nin Kayboluşu. Aylak Adam Yayınları. İstanbul. 2014 [orj.:Edschmid, Ulrike: Das Verschwinden des Philip S.-Suhrkamp Verlag]

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 6054849826
 • ISBN-13: 978-6054849826

 

Yücel, Faruk (2016): Çevirinin Tarihi, İstanbul: Çeviribilim Yayınları.
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 6059312004
 • ISBN-13: 978-6059312004

* İçindekiler

Mehmet Tahir (Çeviri Editörü): Dünya Yuvarlaktır (Peter Bichsel). Aylak Adam Yayınları. İstanbul. 2014

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 6054849345
 • ISBN-13: 978-6054849345

 

Tanış Polat, Nilgin (2007): Kulturelle Spielräume und Diskurse in narrativen Texten im Lichte der literarischen Übersetzung. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 9754837636
 • ISBN-13: 978-9754837636

* İçindekiler

Crummenerl,Rainer: Kayıp Şehirler. Neden ve Nasıl 13. Çeviren: Öncü, Mehmet Tahir. Tudem Eğitim Hizmetleri. İzmir. 2008.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 9944692441
 • ISBN-13: 978-9944692441

 

Tanış Polat, Nilgin (2013): Raum im (Hör-)Film. Zur Wahrnehmung und Repräsentation von räumlichen Informationen in deutschen und türkischen Audiodeskriptionstexten. Berlin: Frank & Timme.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3865965080
 • ISBN-13: 978-3865965080

* İçindekiler

Röbinger, Monika: Beyin: Neden ve Nasıl 10. Çeviren: Öncü, Mehmet Tahir. Tudem Eğitim Hizmetleri. İzmir. 2008.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 9944692458
 • ISBN-13: 978-9944692458

 

Öncü, Mehmet Tahir (2011): Probleme interkultureller Kommunikation bei Gerichtsverhandlungen mit Türken und Deutschen. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.
 • Dil: Almanca, Türkçe
 • ISBN-10: 3865963870
 • ISBN-13: 978-3865963871

* İçindekiler

Weis, Roland: İcatlar. Neden ve Nasıl 11. Çeviren: Öncü, Mehmet Tahir/ Zivtci, Neval. Tudem Eğitim Hizmetleri. İzmir. 2008.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 9944692427
 • ISBN-13: 978-9944692427

 

Öncü, Mehmet Tahir (2012): Die Rechtsübersetzung im Spannungsfeld von Rechtsvergleich und Rechtssprachvergleich. Zur deutschen und türkischen Strafgesetzgebung. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3865964249
 • ISBN-13: 978-386596424

* İçindekiler

Clausen, Peter: Bilgisayar ve Robotlar. Neden ve Nasıl 12. Çeviren: Öncü, Mehmet Tahir/ Elmalı, Ali Cem. Tudem Eğitim Hizmetleri. İzmir. 2008.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 9944692434
 • ISBN-13: 978-9944692434

 

Öncü, Mehmet Tahir (2013): Kulturspezifische Aspekte in technischen Texten. Eine Analyse deutsch-und türkischsprachiger Gebrauchsanleitungen. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3865965172
 • ISBN-13: 978-3865965172

* İçindekiler

   

Uysal-Ünalan, Saniye/ Tanış Polat, Nilgin/ Öncü, Mehmet Tahir (Hg.)(2013):Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 9754839913
 • ISBN-13: 978-9754839913

* İçindekiler

   
Arntz, Reiner/ Gehler, Michael/ Öncü, Mehmet Tahir (Hg.) (2014): Die Türkei, der deutsche Sprachraum und Europa: Multidisziplinäre Zugänge. Böhlau. Wien.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3205794699
 • ISBN-13: 978-3205794691

* İçindekiler

   
Öncü, Mehmet Tahir (2015): Basiswissen für Dolmetscher – Deutschland und die Türkei. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3732901548
 • ISBN-13: 978-3732901548

* İçindekiler

   
Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye/ Abacı, Gökhan (2017): Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 6052015537
 • ISBN-13: 978-6052015537

* İçindekiler

   
Nord, Christiane/ Öncü, Mehmet Tahir/ Massud, Abdel-Hafiez (Hrsg.)(2017): Internationale Perspektiven Angewandter Translationswissenschaft-1: Übersetzungsäquivalenzen in Textsorten. Berlin: Logos Verlag.
 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3832546007
 • ISBN-13: 978-3832546007

* İçindekiler

   
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir