Dil - Langauge - Sprache: Türkçe - Deutsch - English

 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü
 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2009 -2010 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 2009 yılında, Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ise 2010 yılında lisans eğitimi vermeye başlamıştır.
2014 – 2015 yılında ise Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı kapsamında Almanca Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü iki ayrı anabilim dalından teşekküldür: Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı. Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Almanca -Türkçe, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ise İngilizce-Türkçe dil çiftinde eğitim vermektedir. Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 1 Profesör (Prof. Dr. Faruk YÜCEL), 2 Doçent (Doç. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ, Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT), 1 Yardımcı Doçent (Yrd. Doç. Dr. Dilek ALTINKAYA NERGİS), 1 Yabancı Uzman ( Uzm. Dr. Nihal DURMUŞ) ve 1 araştırma görevlisi (Arş. Gör. Özlem KAHYALAR) olmak üzere 6 öğretim üyesi ve öğretim elemanına, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ise 1 Yardımcı Doçent Doktor ( Yrd. Doç. Dr. Ahu Selin ERKUL YAĞCI), 3 Öğretim Görevlisi (Öğr. Gör. Dr. Kerem DEMİRTAŞ, Öğr. Gör. Dr. Ceyda ÖZMEN, Öğr. Gör. Dr. Mine ÇANKAYA) VE 1 Araştırma Görevlisi (Arş Gör. Selahattin KARAGÖZ) olmak üzere 4 öğretim üyesi ve öğretim elemanına sahiptir. Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Eğitim Planının öngördüğü biçimde İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Yunanca dersleri, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Eğitim Planının öngördüğü biçimde İngilizce, İtalyanca, ve Yunanca dersleri Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından akademik yıl bazında görevlendirilen yabancı diller okutmanları tarafından verilmektedir. Mütercim-Tercümanlık eğitiminin zorunlu kıldığı biçimde ise, uzmanlık alan dersleri (İktisada Giriş, İngiliz Edebiyat Tarihi, Batı Kültür Tarihi) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü tarafından akademik yıl bazında görevlendirilen öğretim üye ve elemanları tarafından verilmektedir.

Almanca Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı kapsamında öğrenimine devam eden 167, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı kapsamında öğrenimine devam eden 264 öğrenci mevcuttur. Almanca Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programı kapsamında ise 17 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans programları kontenjanları ise aşağıda verilmiştir:

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı: 60
Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı: 40
Almanca Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programı: 6
Bölümümüze   2017 – 2018 akademik yılında İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans programında eğitimini sürdürmek üzere 8 yatay geçiş ve 4 dikey geçiş öğrencisi de kabul edilmiştir.

 

Duyurular

1. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 2017 -2018 dönemi sınav programına erişmek için tıklayınız.

2. Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 2017 - 2018 dönemi sınav programına erişmek için tıklayınız.

3. Staja ilişkin belgelere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Akademik Etkinlikler

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir