TR EN
EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Bölüm Hakkında

Mütercim-Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık ABD ve İngilizce Mütercim Tercümanlık ABD olarak iki anabilim dalından oluşmaktadır. 2009 yılında kurulmuş olan bu bölüm aynı yılın öğretim-eğitiminde öğrenci alarak eğitime başlamıştır.

 

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı kapsamında dersler Türkçe ve İngilizce dil çiftlerinde yürütülmektedir. İleri düzeyde ingilizce bilgisi ön koşul olarak sunulmaktadır.

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencilerinin ÖSYM tarafından uygulanan sınava İngilizce dilinden girmeleri zorunludur. Üniversite tarafından uygulanan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarılı olamayan öğrencilere bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır. 4 yıllık lisans eğitimi süresince, sözlü ve yazılı çeviri becerilerini geliştirmek üzere eğitim verilmektedir. Öğrencilerin, 3. yılın sonunda uygulanan sınav ile başarı durumuna göre sözlü ve yazılı çeviri alanlarından birisinde uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalında kayıtlı öğrenciler için de zorunlu ikinci yabancı dil (Almanca) bulunmaktadır. Ancak öğrenciler bu dillerde sözlü ve yazılı çeviri yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Vizyon-Misyon

  • Mütercim- Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin sözlü ve yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşmaları,
  • Çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşımalarını sağlamak,
  • Çeviri teknolojisi konusunda teknik ve deneyim bilgisine sahip olmaları,
  • Sektörün değişen beklenti ve koşullarına kolay uyum sağlayabilme becerisine sahip olmaları,
  • Sektörce aranan ve talep edilen çevirmenler olabilmeleri ve bu talepleri yönlendirebilmeleri hedeflenmektedir.

Mezunların İş Olanakları

Mütercim-Tercümanlık Bölümü, eğitimine başladığı yıldan itibaren öğrencilerin yabancı dil ve yabancı kültür bilgisini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Sözlü ve yazılı çeviri uygulamaları ve kuram tartışmalarının yanı sıra dilbilim, hukuk, ekonomi gibi alanlarda öğrencilerin karşılaşabileceği disiplinlerde de art alan bilgilerini ve çevirilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders Programı, eğitim koşullarını üst düzeye çıkarabilmek için Bologna süreci kapsamında değişikliğe uğrayabilmektedir. Mütercim- Tercümanlık Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, dergiler, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan mezunların tıp, otomotiv, hukuk çevirisi, gibi alanlarda uzmanlaşmaları durumunda sektörde konferans çevirmeni olarak çalışabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler. Pedagoji sertifikası alanlar öğretmenlik yapabilirler. Mütercimler özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratabilirler.

 

web tasarım web tasarım izmir web sitesi