Dil - Langauge - Sprache: Türkçe - Deutsch - English

 

 
Öğrenim Hareketliliği

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü yurtiçi ve yurtdışında birçok üniversiteyle ortaklık sürdürmektedir. Bu ortaklıklar bölümler arası iletişimi ve özellikle bilimsel alışverişi arttırmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır: Ortaklarımızın İzmir'de yapmış oldukları düzenli bilimsel ziyaretler sayesinde bilimsel bağlantılar ve araştırma olanakları oluşmaktadır. Bölümümüzün öğretim üyeleri ve araştırmacılarının öğrenim hareketliliği kapsamında yapmış oldukları ziyaretler bu amaca hizmet etmektedir. Öğrenim hareketliliğinin bir diğer önemli ayağı ise, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenci değişimlerini mümkün kılmasıdır. Bu sayede öğrencilerimiz belli aralıklarla ortaklığımızın bulunduğu üniversitelerde öğrenim görme imkânını elde etmektedir. 

Bölümümüzün Güncel Öğrenim Hareketlilikleri şunlardır :  
* GIP (Germanistik Enstitü Ortaklığı)  
* ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliği   
* Mevlana Öğrenim Hareketliliği   
* Farabi Öğrenim Hareketliliği   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir