Dil - Langauge - Sprache: Türkçe - Deutsch - English

 

 
Programlar

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü iki ayrı Anabilim dalından oluşmaktadır. Bu bağlamda bölümümüzde iki Lisans Programı ve ayrıca bir Yüksek Lisans Programı sunulmaktadır. 

Lisans Programları: 
* Almanca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı 

* İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Programı 

Lisans programlarımız mütercim tercüman adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, çeşitli alanlarda uzmanlaşmalarına ve meslek edinmelerine katkı sağlamaktadır.  
2015 yılından itibaren akademik çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için Lisans programımızın devamında bölümümüzde Almanca Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 

Almanca Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programı 

Almanca Yüksek Lisans Programına başvuru koşulları, Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim, Almanca Eğitim Bilimi veya Alman Dili ve Edebiyatı alanlarında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış ve ALES sınavından en az 55 puan (sözel) almış olmaktır. Bölümde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavlarından başarıyla geçmek ayrıca yüksek lisansın kabul koşullarının arasındadır. 

Diller
Her iki Anabilim dalımızda, anadili Türkçe olmak üzere (Birincil Dili), yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca (İkincil Dili) sunulmaktadır. Derslerimizde her iki dilden ve her iki dile çeviri yapılmaktadır ve alan, ardıl ve eş zamanlı dersler bağlamında her iki dilde aktif olarak eğitim verilmektedir:

İngilizce – Türkçe – İngilizce 
Almanca – Türkçe – Almanca 

Bunun yanı sıra 2010 güz döneminden itibaren zorunlu yabancı dil ders grubunda seçmeli olarak Fransızca, İtalyanca ve Yunanca dil dersleri eklenmiştir. 

Sınıf Danışmanları

SINIFLAR

AMT- DANIŞMAN

İMT- DANIŞMANLAR

1. Sınıflar (+ Hazırlık Sınıfı)

Doç. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Öğr. Gör. Dr. Mine ÇANKAYA

2. Sınıflar

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS

Dr. Öğr. Üyesi A. Selin ERKUL YAĞCI

3. Sınıflar

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Öğr. Gör. Dr. Kerem DEMİRTAŞ

4. Sınıflar

Prof. Dr. Faruk YÜCEL (Araş. Gör. Özlem KAHYALAR)

Öğr. Gör. Dr. Ceyda ÖZMEN

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir