Dil - Language - Sprache:

 

1
5
7
2
4
6
3
Anasayfa

Çeviri faaliyeti, 18. yüzyılda Osmanlı Devletinin batılılaşması ve modernleşmesinde önemli bir yere sahipti. Bu amaca yönelik olarak çeviri eylemi, Osmanlı döneminde aydınlanma çağındaki fikirlerin yayılması ile birlikte siyasal ve bilimsel fikirlerin yerleşmesinde çok etkili olmuştur. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında da devam etmiştir. Bu “gizli kahramanlar”, çevirmenler, Türk diline ve edebiyatına yaptıkları katkılara nazaran pek tanınmazlar ve bilinmezler. Peki, bu çevirmenler kimlerdi? Kimlerin eserleri hangi dilden ve ne zaman çevrilip, hangi yayınevleri tarafından yayımlanmıştır?

Türkçe Çevirmenler Sözlüğü: Dünya Edebiyatından Çeviriler adlı online sözlük çalışması; İsveç çevirmenler sözlüğü Svenskt Översättarlexikon (www.oversattarlexikon.se) ve Almanya Johannes Gutenberg Üniversitesi (Mainz) Mütercim Tercümanlık Bölümü çatısı altında yürütülen Germersheimer Übersetzerlexikon (www.http://uelex.de) örneklerinden yola çıkılarak Türk edebiyatına katkıda bulunan ve Türk edebiyatının çeviri yoluyla zenginleşmesinde katkı sağlayan çevirmenlerin listelerini oluşturmak amaçlanmıştır. Ege Üniversitesi ile Johannes Gutenberg Üniversitesi Germersheim-Mainz (Almanya) Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin ortak  yürüttükleri GIP (Germanistische Institutspartnerschaft) projesi bağlamında “Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler” kitap çalışması fikri de ortaya çıkmıştır. Uzun bir yöntem arayışından sonra başta Ege Üniversitesi Kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ve Milli Kütüphane kayıtlarını barındıran ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK ULAKBİM’in Ulusal Toplu Katalog veri tabanından yararlanılarak yabancı dilden Türkçeye aktarılan eserler ele alınmıştır. Çalışmada Cumhuriyetin ilk yıllarından 2016 yılına kadar Türkçe’ye aktarılan dil ve edebiyatları nesir, nazım ve tiyatro gibi edebi türlerine göre çeviriler incelenmiştir. Toplam 18.741 eser ve 6.006 çevirmen kaydına ulaşılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar/ Abacı, Gökhan (2017): Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler. İstanbul: Hiperlink.

Çalışmamızın temel amacı yabancı dilden Türkçe'ye aktarılmış eserlerin listesini oluşturmak ve böylece çeviribilim alanına yeni araştırma alanları için kaynak kitap sunmaktır. Uzun uğraşlar sonunda ortaya çıkan bu çalışmanın başında hangi metin türlerini ve hangi dilleri listelere ekleyip eklemeyeceğimizi uzun uzun tartıştık. Nihayetinde 33 dilden Türkçeye aktarılan edebi eserleri türlerine göre sınıflandırarak dahil ettik. Elbette, ileriye dönük olarak bu çalışmaya yabancı dilden Türkçeye aktarılan edebi metin türü dışında diğer metin türlerini de eklemeyi hedefliyorum. Listeleri oluştururken her eserin sadece ilk baskısını dikkate aldık, aynı eserin aynı çevirmen ve aynı yayınevine ait diğer baskılarını listeye eklemedik. Bunun dışında aynı eserin farklı bir çevirmeni veya farklı bir yayınevi söz konusu olduğunda da bu eser, listeye yeni eser olarak eklendi.  


Projenin en önemli amaçlarından biri ise çeviri eylemini ve özellikle çevirmenin farkındalığını ortaya koymak ve arttırmaktır. Böyle bir çalışma projesinin ortaya çıkmış olmasının Türk ve yabancı okurlara ve bu alanda çalışan tüm bilim insanlarına yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu anlamda, çalışma çevrilmiş eserlerin arşivlendirilmesi konusunda bu kadar geniş çaplı olmasının yanı sıra farklı çalışmalara örnek olması açısından da son derece önemli bir yere sahiptir.
Türkçe Çevirmenler Sözlüğü çalışmasında incelenen dil ve edebiyatlar:

Oluşturulan bu listeler elbette nihai listeler değildir, bu yüzden ileriye dönük olarak listelerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına başka çalışmalar da yapılması düşünülmektedir. Bunun yanı sıra ileriye dönük olarak çevirmenlerin hayatlarını ve yaptıkları çeviri faaliyetlerini tanıtmak, çevirmen veri tabanı oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla biyogram ve biyografik çalışmaların da yapılması amaçlanmıştır. Geçici olarak aşağıdaki liste hazırlanmıştır:

 

Çevrilmiş Türk Edebiyatı

1- Almancada

12- Fincede

23- İtalyancada

2- Arapçada

13- Fransızcada

24- İzlandacada

3- Arnavutçada

14- Güney Korecede

25- Japoncada

4- Azericede

15- Gürcücede

26- Macarcada

5- Boşnakçada

16- Hırvatçada

27- Norveççede

6- Bulgarcada

17- Hintçede

28- Lehçede

7- Çekçede

18- Felemenkçede

29- Portekizcede

8- Çerkezcede

19- İngilizcede

30- Rumencede

9- Çincede

20- Farsçada

31- Rusçada

10- Dancada

21- İspanyolcada

32- Sırpçada

11- Ermenicede

22- İsveççede

33- Yunancada

 


Bu çalışmanın planlanmasında, araştırılmasında, yürütülmesinde ve oluşumunda ilgi ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bununla birlikte bu kadar kapsamlı bir çalışmada elbette gözden kaçan bazı hatalar ortaya çıkması kaçınılmazdır; hassasiyetle hatalarımıza işaret eden ve yapıcı eleştirilerde bulunan ve bundan sonraki eserlerde desteklerini esirgemeyecek olan tüm okurlarımıza da müteşekkiriz.

Mehmet Tahir ÖNCÜ & Bahar Aliye SERTDEMİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En son yayınlanan Biyogramlar

Zeyyat Selimoğlu

Ahmet Arpad

Behçet Necatigil

-----------------------------------------

Dil ve Edebiyatlar

1- Alman Edebiyatı

2- Arap Edebiyatı

3- Arnavut Edebiyatı

4- Azeri Edebiyatı

5- Boşnak Edebiyatı

6- Bulgar Edebiyatı

7- Çek Edebiyatı

8- Çerkez Edebiyatı

9- Çin Edebiyatı

10- Danimarka Edebiyatı

11- Ermeni Edebiyatı

12- Fin Edebiyatı

13- Fransız Edebiyatı

14- Güney Kore Edebiyatı

15- Gürcü Edebiyatı

16- Hırvat Edebiyatı

17- Hint Edebiyatı

18- Hollanda Edebiyatı

19- İngiliz Edebiyatı

20- İran Edebiyatı

21- İspanyol Edebiyatı

22- İsveç Edebiyatı

23- İtalyan Edebiyatı

24- İzlanda Edebiyatı

25- Japon Edebiyatı

26- Macar Edebiyatı

27- Norveç Edebiyatı

28- Polonya Edebiyatı

29- Portekiz Edebiyatı

30- Romanya Edebiyatı

31- Rus Edebiyatı

32- Sırp Edebiyatı

33- Yunan Edebiyatı

----------------------------------

Diğer Çevirmenler Sözlükleri

Almanca Çevirmenler Sözlüğü

İsveççe Çevirmenler Sözlüğü

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir