Dil - Langauge - Sprache: Türkçe - Deutsch - English

 

 
Yandal& Çift anadal

Yandal
Mütercim Tercümanlık bölümüne kayıtlı olan öğrencilerin,  ilgili bölüm - bölümler içerisinde belirli bir konuda, sınırlı sayıda ders görerek yandal sertifikası almasına olanak sağlar. Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yandal programı en az 18 krediden oluşur ve bu program için ayrı transkript düzenlenir. İlgili bölüm, yandal programını her yarıyıl başında kontenjanları belirterek duyurmaktadır. Mütercim-Tercümanlık öğrencileri başarılı oldukları takdirde "Yandal Sertifikası" alma imkânına sahiptirler. Yandal programına başvuru yapabilmek için iki kriter mevcuttur:

•           Öğrencinin not ortalaması en az 2.50 olmalıdır.
•           Başvurduğu tarihte alttan dersi olmamalıdır.

Bu kriterleri sağlayan ve yandal öğrenimi görmek isteyen öğrencilerimiz en erken 3. dönemde (ikinci sınıfın başında), en geç 6. dönemde (üçüncü sınıfın başında) başvuru yapabilirler.

Yandal programlarına ilişkin güncel bilgiler ve kabul koşullarına şu  Link ulaşabilirsiniz.

2017-2018 Yandal& Çift anadal Başvuru İşlemleri

* Yandal& Çift anadal Eğitim Yönergesi

Çift anadal

Mütercim Tercümanlık bölümünde okumakta olan herhangi bir öğrenciye aynı anda başka bir bölümü bitirme şansını sunar. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur ve bu program için ayrı transkript düzenlenir. İlgili bölümler, her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur. Öğrencinin, çift anadal programına başlayıp, başarılı bir şekilde bitirmesi halinde iki bölümden de ayrı ayrı diploma alma hakkı doğacaktır. Çift anadal okunurken başarıyla tamamlanması zorunlu olan ders sayısı, normal bir lisans programına göre oldukça fazladır. Bu sebepten ötürü öğrencinin daha sıkı bir program ve özveri ile çalışması gerekmektedir. Çift anadal programına başvuru yapabilmek için iki kriter mevcuttur:

•           Öğrencinin not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
•           Başvurduğu tarihte alttan dersi olmamalıdır.

Bu kriterleri sağlayan ve çift anadal öğrenimi görmek isteyen öğrencilerimiz en erken 3. dönemde (ikinci sınıfın başında), en geç 5. dönemde (üçüncü sınıfın başında) başvuru yapabilirler.
Ayrıntılı bilgi için

Çift anadal programlarına ilişkin güncel bilgiler ve kabul koşullarına şu  Link ulaşabilirsiniz.

2017-2018 Yandal& Çift anadal Başvuru İşlemleri

* Yandal& Çift anadal Eğitim Yönergesi

Çift Anadal / Yandal Devam Etme Koşulları
Çift anadal veya yandal programına katılmış olan bir öğrencinin her iki programa da kesintisiz devam edebilmesi için not ortalamasının belirtilen sayının altına düşmemesi gerekmektedir.
Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal, hem de bir yandal programına kayıt yapılamamaktadır.

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir