Dil - Langauge - Sprache: Türkçe - Deutsch - English

 

Almanca Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programının amacı,

 1. Mütercim-Tercümanlık Alanında yürütülen akademik çalışmalara bir üst bakış kazandırmak,

 2. Kamu kurumları ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek,

 3. Kuramsal bilgi üretimine katkıda bulunarak, yeni bir çalışma alanı olan çeviribilim alanında çalışma yürütecek araştırmacılara kuramsal bilgi ve akademik çalışma ilkelerini kazandırmaktır.

Bu bağlamda programın amacı, doğru bilgi ve becerilerle donanmış disiplinlerarası ve özel alanlarda uygulanması gereken stratejileri kullanarak çeviri yapan, çeviri projelerinde bireysel ya da ekip olarak görev ve sorumluluk alabilen, etik değerlere saygılı, objektif düşünebilen uzman çevirmenler yetiştirmektir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları


Y üksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan Almanca dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Başvuru evrakları ve tarihleri Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Enstitü ağ sayfası üzerinden ilan edilmektedir.

Adaylar İçin Okuma Listesi

 

 1. Öncü, Mehmet Tahir Öncü (Baskıda): Übersetzungsanwendungen (Deutsch-Türkisch). Izmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

 2. Öncü, Mehmet Tahir (Ed.)(2016): Çeviribilimin Paradigmaları II: Çeviri Seçkisi. Istanbul: Hiperlink Yayınları

 3. Öncü, Mehmet Tahir (2016): Landeskunde für Übersetzer. Izmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

 4. Öncü, Mehmet Tahir (2015): Basiswissen für Dolmetscher – Deutschland und die Türkei. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 5. Öncü, Mehmet Tahir (2013): Kulturspezifische Aspekte in technischen Texten. Eine Analyse deutsch-und türkischsprachiger Gebrauchsanleitungen. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 6. Öncü, Mehmet Tahir (2012): Die Rechtsübersetzung im Spannungsfeld von Rechtsvergleich und Rechtssprachvergleich. Zur deutschen und türkischen Strafgesetzgebung. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 7. Öncü, Mehmet Tahir (2011): Probleme interkultureller Kommunikation bei Gerichtsverhandlungen mit Türken und Deutschen. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 8. Yücel, Faruk (2007): Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 9. Yücel, Faruk (2013) Çeviribiliminin Paradigmaları. Çeviri Seçkisi (ed.), Çanakkale: Çanakkale Kitaplığı Yayınları.

 10. Yücel, Faruk (2013): Ötekinin Gözünden Orhan Pamuk. Beyaz Kale’yi Çevirmek, İstanbul: Aylak Adam Kültür ve Sanat Yayıncılık.

 11. Yücel, Faruk (2016): Çevirinin Tarihi, İstanbul: Çeviribilim Yayınları.

 12. Tanış-Polat, Nilgin (2007): Kulturelle Spielräume und Diskurse in narrativen Texten im Lichte der literarischen Übersetzung. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.(Yayınlanmış Doktora Tezi)

 13. Tanış-Polat, Nilgin (2013): Raum im (Hör-)Film. Zur Wahrnehmung und Repräsentation von räumlichen Informationen in deutschen und türkischen Audiodeskriptionstexten. Berlin: Frank & Timme.

 14. Tanış-Polat, Nilgin (2013): Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Yayına Hazırlayanlar: Saniye Uysal Ünalan/ Nilgin Tanış Polat/ Mehmet Tahir Öncü

 15. Uysal-Ünalan, Saniye/ Tanış-Polat, Nilgin/ Öncü, Mehmet Tahir (Hg.)(2013):Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.

 

 1. Albl-Mikasa, Michaela (2007): Notationssprache und Notizentext

 2. Arntz, Reiner/ Gehler, Michael/ Öncü, Mehmet Tahir (Hg.) (2014): Die Türkei, der deutsche Sprachraum und Europa: Multidisziplinäre Zugänge. Böhlau. Wien.

 3. Atik, Gül (2011): Sözlü Çeviri: Yöntem ve Teknikleri

 4. Doğan, Aymil (2003): Sözlü Çeviri (Çalışmaları ve Uygulamaları)

 5. Eruz, Sakine (2008): Akademik Çeviri Eğitimi

 6. Matyssek, H._Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher

 7. Kadric/ Kaindl/ Kaiser-Cooke (2005): Translatorische Methodik

 8. Kittel, Harald/ Frank, Armin/ Greiner, Norbert (2004): Übersetzung - Translation - Traduction: Ein Internationales Handbuch Zur Uebersetzungsforschung/An International Encyclopedia of Translation ... Linguistics and Communication Science (HSK)).

 9. Koller, W. (2001): Einführung in die Übersetzungswissenschaft

 10. Nord, Ch. (2009): Textanalyse und Übersetzen

 11. Prunc, Erich (2012): Entwicklungslinien der Translationswissenschaft: Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens)

 12. Salevsky, Heidemarie (1979) Einführung ins Dolmetschen

 13. Pelz, Heidrun: Linguistik: Eine Einführung

 14. STOLZE, RADEGUNDIS: Übersetzungstheorien: Eine Einführung, Tübingen 2008

 15. NORD, CHRISTIANE: Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse, Tübingen 2009

 16. KOLLER, WERNER :Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: 1979 (UTB 819)

 17. REIß, Katharina :Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München, Hueber, 1971

 18. KADRIĆ, M./KAINDL, K./KAISER-COOKE, M.: Translatorische Methodik, Wien 2010

 19. REIß, KATHARINA: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft: Wiener Vorlesungen, Wien 2000

 20. KAUTZ, ULRICH: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München 2002

 21. SNELL-HORNBY, M./HÖNIG, H. G./KUßMAUL, P./SCHMITT, P. A., Handbuch Translation, Tübingen 2003

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir