canlı destek

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Verilerine İlişkin

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ verilerine bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

.https://translation.ege.edu.tr/files/translation/icerik/M�tercim-Terc�manl�k B�l�m� Sunum.xlsx


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ