canlı destek

Program Öğretim Amaçları

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Program Öğretim Amaçları Anabilim Dalı Lisans programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve Mütercim ve Tercümanlık alanındaki mesleki beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin kariyerlerine mümkün olduğunca hizmet edecek türde çeşitlilik içermesi gözetilmiştir. 

 

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

PÖA 1

Mütercim Tercümanlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip öğrencilerin yetişmesini sağlamak ve onları iş dünyasına ve sektöre hazırlamak,

PÖA 2

Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hâkim olup, üst düzey iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek,

PÖA 3

İletişimde kültürel farklılıkların önemini ayırdına varmış olarak, en az iki yabancı dilin kültürlerini iyi tanıyan ve izleyen ve temel düzeyde üçüncü bir dile hâkim olan bireyler yetiştirmek,

PÖA 4

Hâkim olduğu dillerden çeviri yaparken strateji ve yöntemleri bilen ve uygulayan öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

PÖA 5

Çeviri sürecinde sözlük, terim bankalarını, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek,

PÖA 6

Evrensel değerlerle koşut olarak çevirmenlik mesleğinin yasal çerçevesi ve mesleki etik hakkında bilgiye ve farkındalığa sahip bireyler yetiştirmek,

PÖA 7

Çevirmenlik mesleğinin sözlü ve yazılı çeşitli özel alan uygulamaları konusunda bilgi sahibi öğrenciler yetişmesini sağlamak,

PÖA 8

Araştırma ve geliştirmeye önem veren, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş bireyler yetiştirmek,

PÖA 9

Çeviride kalite kontrol süreci, düzelti yöntemleri ile terminoloji çalışmalarına hâkim olan öğrenciler yetiştirmek

PÖA 10

Öğrencilerin disiplinler arası bir eğitim ve öğretim yaklaşımı sunarak çok yönlü bir eğitim almalarını ve ülke kültürüne ve çalışma alanlarına özgüvenle katkıda bulunabilecek şekilde mezun olmalarını sağlamak

PÖA 11

Bilgiye kısa zamanda erişebilme yeteneği gelişmiş, araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilen,

PÖA 12

Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeyen bireyler yetiştirmek.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ