Çerez Örnek
canlı destek

COVID Önlemleri ve Uzaktan Eğitim

COVID-19

 

 

UZAKTAN EĞİTİM VE SINAV UYGULAMALARI

 

Üniversitemiz senatosu  ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu kararları uyarınca COVID 19 önlemleri kapsamında şu uygulamalara yer verilmiştir.

1. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda mevcut ve bahar döneminde açılmış derslerin tamamında uzaktan eğitim uygulamasına geçilmiştir.

2. Lisans programımızda yer alan dersleri %21 oranında senkron %79 oranında asenkron, yüksek lisans ve doktora derslerimiz % 75 asenkron, %25 senkron olmak üzere sürdürülmektedir.

3. Senkron ve asenkron derslerimiz Microsoft Team yazılımı ve Egeders platformu üzerinden öğrencilerimiz ile sürekli etkileşim halinde kalmak koşuluyla sürdürülmektedir.

4. Derslere ilişkin içerikler, ödevler ve ilgili videolar Egeders platformunda erişime açık tutulmaktadır.

5. Senkron derslere ilişkin ders kayıtlarına ilgili Microsoft Stream platformu üzerinden erişilebilmektedir.

6. Sınav uygulamaları da uzaktan eğitim kuralları uyarınca Egeders platformu üzerinden zaman kısıtlı ödev uygulaması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

7. Lisans programlarımızda mevcut ikinci ve üçüncü yabancı dil dersleri senkron uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülmektedir.

8. Eğitime ilişkin bilgilendirmeler Microsoft Teams ve Egeders platformları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

9. Danışmanlık faaliyetleri de Egeders platformu üzerinden sürdürülmektedir.

10. Öğretim üye ve elemanlarımıza Ege Üniversitesi tarafından Microsoft Team uygulamasına ilişkin temel eğitim verilmiştir.

11. Egeders platformuna ilişkin bilgilendirme ise platform üzerinden kullanım videoları ile gerçekleştirilmiştir.

12. Öğrenciler ile öğretim üye/elemanları arasındaki iletişim her iki platform üzerinden eşzamanlı ve asenkron olmak üzere sürdürülmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ