Çerez Örnek
canlı destek

Yayınlar

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü başta Çeviribilimi olmak üzere Dilbilimi ve Kültürbilimi alanlarında uluslararası konferanslarda, araştırma projelerinde ve diğer bilimsel çalışmalarda yoğun bir araştırma faaliyeti sürdürmektedir. Çeviribilimin yeni çalışma alanı olan çevirmenler araştırmaları (özellikle FASK- Germanistik Enstitü Ortağımız ile) ve görsel-işitsel çeviri hakkındaki çalışmalar da bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.   
Aşağıda bulunan yayınlardan da anlaşılacağı üzere bölümümüz yurtiçinde ve yurtdışında yazılı ve sözlü çeviribilimi alanında yoğun ve başarılı çalışmalar sergilemiştir. 


Bölüm öğretim üyelerinin yayınları ve araştırma alanları:

Prof. Dr. Faruk YÜCEL 
* Çeviri Araştırmaları 
* Edebi Çeviri
* Çeviri Eleştirisi
* Karşılaştırmalı Edebiyat

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ 
* Çeviri Araştırmaları 
* Karşılaştırmalı Çeviribilim (Türkçe-Almanca) 
* Özel Alan Çevirisi 
* Özne Odaklı Çeviri Araştırması

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT 
* Sesli Betimleme ve Görsel-İşitsel Çeviri
* Edebi Çeviri
* Çeviri Eleştirisi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS
* Çeviri Eğitimi
* Edebi Çeviri
* Sözlü Çeviri
* Karşılaştırmalı Edebiyat

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Selin ERKUL YAĞCI
* Çeviri Kuramı
* Çeviri Tarihi
* Alımlama Çalışmaları ve Çevir

Öğr. Gör. Dr. Mine ÇANKAYA 
* Sözlü Çeviri 
* Bilimsel Çeviri 
* Çeviri Sosyolojisi
Öğr. Gör. Dr. Kerem DEMİRTAŞ 
* Tiyatro Çevirisi 
* Görsel İşitsel Metinler Çeviri 
* Edebiyat Çevirisi
Öğr. Gör. Dr. Ceyda ÖZMEN 
* Çeviri Tarihi 
* Dergi Çalışmaları 
* Film Çalışmaları
Araş. Gör. Dr. Selahattin KARAGÖZ
* Transmedya 
* Yerelleştirme 
* Bilgisayar Destekli Çeviri

Yayınlar

 

Yücel, Faruk (2007): Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 9752982891
 • ISBN-13: 978-9752982895

İçindekiler

 
 
 
 
 
 

 

Yücel, Faruk (2013): Ötekinin Gözünden Orhan Pamuk. Beyaz Kale’yi Çevirmek, İstanbul: Aylak Adam Kültür ve Sanat Yayıncılık.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 605484914X
 • ISBN-13: 978-6054849147

İçindekiler

 

 


Yücel, Faruk (2016): Çevirinin Tarihi, İstanbul: Çeviribilim Yayınları.

 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10: 6059312004
 • ISBN-13: 978-6059312004

İçindekiler

 

 

 

 


Tanış Polat, Nilgin (2007): Kulturelle Spielräume und Diskurse in narrativen Texten im Lichte der literarischen Übersetzung. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 9754837636
 • ISBN-13: 978-9754837636

İçindekiler

 

 

 

 


Tanış Polat, Nilgin (2013): Raum im (Hör-)Film. Zur Wahrnehmung und Repräsentation von räumlichen Informationen in deutschen und türkischen Audiodeskriptionstexten. Berlin: Frank & Timme.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3865965080
 • ISBN-13: 978-3865965080

İçindekiler

 

 

 


Öncü, Mehmet Tahir (2011): Probleme interkultureller Kommunikation bei Gerichtsverhandlungen mit Türken und Deutschen. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 • Dil: Almanca, Türkçe
 • ISBN-10: 3865963870
 • ISBN-13: 978-3865963871

İçindekiler

 

 

 

 


Öncü, Mehmet Tahir (2012): Die Rechtsübersetzung im Spannungsfeld von Rechtsvergleich und Rechtssprachvergleich. Zur deutschen und türkischen Strafgesetzgebung. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3865964249
 • ISBN-13: 978-386596424

İçindekiler

 

 

 


Öncü, Mehmet Tahir (2013): Kulturspezifische Aspekte in technischen Texten. Eine Analyse deutsch-und türkischsprachiger Gebrauchsanleitungen. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3865965172
 • ISBN-13: 978-3865965172

İçindekiler

 

 

 

 


Uysal-Ünalan, Saniye/ Tanış Polat, Nilgin/ Öncü, Mehmet Tahir (Hg.)(2013):Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 9754839913
 • ISBN-13: 978-9754839913

İçindekiler

 

 

 


Arntz, Reiner/ Gehler, Michael/ Öncü, Mehmet Tahir (Hg.) (2014): Die Türkei, der deutsche Sprachraum und Europa: Multidisziplinäre Zugänge. Böhlau. Wien.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3205794699
 • ISBN-13: 978-3205794691

 

İçindekiler

 

 

 


Öncü, Mehmet Tahir (2015): Basiswissen für Dolmetscher – Deutschland und die Türkei. Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3732901548
 • ISBN-13: 978-3732901548

İçindekiler

 

 

 

 


Öncü, Mehmet Tahir/ Sertdemir, Bahar Aliye/ Abacı, Gökhan (2017): Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 6052015537
 • ISBN-13: 978-6052015537

İçindekiler

 

 

 


Nord, Christiane/ Öncü, Mehmet Tahir/ Massud, Abdel-Hafiez (Hrsg.)(2017): Internationale Perspektiven Angewandter Translationswissenschaft-1: Übersetzungsäquivalenzen in Textsorten. Berlin: Logos Verlag.

 • Dil: Almanca
 • ISBN-10: 3832546007
 • ISBN-13: 978-3832546007

İçindekiler

 

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ