Çerez Örnek
canlı destek

Genel Bilgiler (FEDEK)

 

FEDEK Akreditasyonu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

AMAÇ VE FAALİYET ALANLARI

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Mütercim-Tercümanlık FEDEK Ölçütleri

Bu program ölçütleri başlığında “Mütercim-Tercümanlık” ve “Çeviribilim” nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı kanıtlanmalıdır.

• Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma;

• Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma;

• En az iki yabancı dili çok iyi bilme; • Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme;

• Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme;

• Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma;

• İletişimde kültürel farklılıkları bilme;

• Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme;

• Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme;

• Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme;

• Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma;

• Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma;

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ