Çerez Örnek

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı 2021-2022 Akademik Yılı kapsamında FEDEK Akreditasyon sürecine başvurmuş ve değerlendirme sürecine girmiştir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı bünyesinde FEDEK Akreditasyon süreç ve değerlendirmelerinin aktif ve başarılı bir şekilde yürütülmesi bağlamında Anabilim Dalı Kurulu'na bağlı olarak kurulan Akreditasyon Komisyonu ve FEDEK Arşiv Komisyonları aşağıda verilmiştir.

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

 

FEDEK Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN

Araş. Gör. Furkan AKA

 

FEDEK ALT KOMİSYONLARI

 

Eğitim-Öğretimi Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN

Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

FEDEK Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN

Araş. Gör Furkan AKA

İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Araş. Gör Furkan AKA

Bölüm Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA

Araş. Gör Furkan AKA

Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA

Araş. Gör Furkan AKA

Sektörel (Endüstri, Sanayi, Yerel Yönetimler, Kamu Kurumları, STK’lar) İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN

Araş. Gör Furkan AKA

 

İnternet Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ

Araş. Gör Furkan AKA

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ