canlı destek

Program Çıktıları

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Program Çıktıları belirlenirken  Bologna sürecinin diğer bir uzantısı olan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eden yetkinlikler çerçevesi de göz önüne alınmıştır.

Ulusal ve uluslararası çapta Mütercim ve Tercümanlık alanında yetkinliğini ispatlamış üniversitelerin program çıktıları incelenerek ve üniversitemizin hedefleri doğrultusunda Program Çıktıları belirlenirken anabilim dalından mezun olan öğrencilerin iş bulma konusunda gerekli donanıma sahip olabilmeleri gözetilmiştir.

 

 

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Program Çıktıları

PÇ 1

Düzgün telaffuz, diksiyonuna hâkim aynı zamanda üstün iletişim becerisine sahip olma.

PÇ 2

Sektörün değişen beklenti ve koşullarına kolay uyum sağlayabilme.

PÇ 3

Sektörce aranan ve talep edilen çevirmenler olabilme ve bu talepleri yönlendirebilme.

PÇ 4

İlgili alanların kelime haznelerine her iki dilde sahip olabilme.

PÇ 5

Çeşitli alanların (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri vb.) terminolojisine hâkim olma ve bunun dışında Almanca ve İngilizceyi hem kaynak hem erek dil olarak kullanabilme.

PÇ 6

Çeviri sürecinde karşılaşılabilecek sorunları tespit etme ve bu sorunların üstesinden gelebilme aşamasında uygun stratejiler geliştirme.

PÇ 7

Disiplinlerarası çalışmalar yapabilme.

PÇ 8

Eğitimi verilen kültürlerin dil ve tarihlerine dair temel ve uzmanlık bilgisine sahip olabilme.

PÇ 9

Dilsel ve kültürel farklılıkların getirdiği özel koşulları farkedebilme ve karşılaşılan sorunları çözebilme.

PÇ 10

Analitik düşünebilme.

PÇ 11

Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeme.

PÇ 12

İlgili sektörlerle iş birliği yapabilme.

PÇ 13

Sözlü veya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşma.

PÇ 14

Çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşıma.

PÇ 15

Çeviri teknolojisi konusunda teknik ve deneyim bilgisine sahip olma.

PÇ 16

En az iki dilde çeviri yapma ve üçüncü bir dilde temel metinleri okuyabilme, anlayabilme, çözümleyebilme ve çeviri yapabilme.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ